Til minde

Gæt

spiltirsdag@diku.dk

20082011

Afgået ved opkald fra Version2

Yderligere information

Datalogernes Eget Ting havde inkluderede et Underhus dedikerede til Spiltirsdagens Tingsmænd ved sin Oprettelse. Men Tingsmændene var ingenlunde imponeret over Tingets begrænsninger. Ved den Sjette Fuldmåne i Herrens År 2008, gav Nordmanden Femte Kolonne dem en elektroniske brevsliste. Og Vismændene så at det var godt.

Der var meget hektisk i de første spæde dage på Tinge. Der var ingen regler og ingen pli.

Ved den Femtende Dag under den Nine Fuldmåne, det samme Herrens År, besluttede Vismændene sig for at trække til Oprør mod Overmagtens overgreb mod personlig Frihed ved at tilmelde selve Overmagten på Tinge. Men da så Operatøren at det var skidt og løftede Pegefingeren over for Tinge.

Første Vismand Roschnowski indførte da regler på området. Men Operatørens skue lå stadig over Tinget.

Men den manglende pli gjorde Vismændene nervøse, så de kontaktede Konsulent Thors Pil for hjælp. Og Konsulent Thors Pil satte da straks styr på Tinge.

Tinget blev hurtigt rettet ind med hårde regler om citation og stil. Så længe en Tingsmand kunne holde sig til disse regler, måtte Han sige hvad han ville. Og Vismændene så at det var godt.

Tre År senere valgte Første Vismand Roschnowski og Konsulent Thors Pil, at udnytte debatørernes naivitet på Anden Udgave. Da oprettede de en falsk udgave af et Udenlandsk Begreb for at afspore debatten. Og det lykkes.

Men da tog Anden Udgave affære og kontaktede Operatøren. Så fik Operatøren endelig sin undskyldning for at nedlægge Tinget. Og Han så at det var godt.

spiltirsdag.dk

20072009

Afgået ved manglende BSD standardisering

Yderligere information

I Herrens År 2007 blev Spiltirsdag oprettet af Tre Vismænd fra Øst. I Tirsdagens Navn skulle der designes og programmeres datamatspil. Dette blev aldrig rigtig til noget, men der blev afholdt sociale begivenheder i Datalogernes Kantine hver Tirsdag.

Pilgrimme flokkede hurtigt til Spiltirsdag hver Tirsdag i Kantinen. Da opdagede Første Vismand Roschnowski, at mennesker ikke var til at stole på og han skabte et pointsystem til Madlavningen ved Spiltirsdagen. Og Han så at det var godt.

Men Første Vismand Roschnowski så også at systemet var kompliceret, og bad Vismand Brainfuck til at implementere systemet i Python. Og det blev gjort. Og de så at det var godt.

Da opsatte de systemet på det Verdensomspændende Spindel, så alle i hele verden kunne se deres kreation. Og systemet fungerede godt. I længere tid.

Deres hjemmeside blev hurtigt forøget med nye egenskaber som gjorde siden til et sandt Bænkemål for Spindelvisere. Så kunne Krom, Ildræven, Klassisk Sang og Jungleudforskning sammenlignes ved deres fremstilling af Kreationen.

Den Uopfindsomme blev dog ikke inkluderet i deres prøvelser, da den var ilde set af Vismændene.

En dag i Herrens År 2009 ved en Lokal Spindelbegivenhed i Kantinen, tog Vismændene Datamaten der indholdte Kreationen frem. Der skulle da læses indhold på den Finske Tjener, da Datamaten indtil da havde kørt på Berkels Tjener. Da viste det sig – til Vismændenes rædsel – at der ikke var nogen Standardisering af Filsystemet, og at den Finske Tjener ingen implementering havde.

Da prøvede Vismændene at flytte Fastpladelageret frem og tilbage, men til sidst ville Nålen ingensinde dreje rundt. Da græd Vismændene en tåre, for da var Datamaten død. Datamaten Dell havde afgået ved manglende Fastfladelager, selv hvis Bundkortet stadig virkede.

Som rigtige Mænd havde Vismændene ikke taget en sikkerhedskopi af deres Fastpladelager og al deres hårde arbejde var gået tabt.

Og dette er hvorfor vi hader DIKULAN i dag.

Denne side er rejst til minde for verdens bedste hjemmeside. Desværre tog vi ikke backup. Så husk at tage backup.